20 December 2012

Nurses AED 3,000 - 5,000 p.m.

We looking for nurses she had experinces by elder/new born baby, ICU patient , paralyzed patient
Location: Dubai
Industry: Medical
Email:alhanan.hns@gmail.com

1 comment:

 1. hết.

  - Ngươi không nhìn thấy có bốn người phía trên chúng ta sao?


  Trần Bưu trừng mắt nó với Đổng Đại Ngưu.
  đồng tâm
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  tư vấn pháp luật qua điện thoại
  văn phòng luật
  số điện thoại tư vấn luật
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  - Được rồi, một hồi nữa chúng ta đánh tiếp.

  Đổng Đại Ngưu thở phì phì đi tới bên cạnh Nhạc Thành, sau lưng mười người cũng đi theo.

  - Các ngươi muốn qua Bạch Vân Sơn sao? Mỗi người một kim tệ, tổng cộng bốn người là bốn kim tệ.

  Đổng Đại Ngưu đi đến bên cạnh Nhạc Thành mà nói.

  - Ha ha ha, tên tiểu tử này muốn đòi lộ phí của chúng ta.

  Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng nghe thấy lời nói của Đổng Đại Ngưu thì nhịn không được mà cười ha hả.


  - Các ngươi cười cái gì, đây chính là quy củ của Bạch Vân Sơn.

  ReplyDelete

Popular Posts